Zajęcia

Wychodząc na przeciw naturalnej u dzieci ciekawości świata, ruchliwości i chęci działania organizujemy szereg różnorodnych w formie zajęć. Część z nich odbywa się regularnie inne mają charakter uzupełniający.

W ramach regularnych zajęć:

  • Bawimy się mówiąc w języku angielskim (j. angielski),
  • Robimy doświadczenia fizyczne i chemiczne, rozwiązujemy zagadki (adaptacje społeczna i trening umysłu, psychorozwijanki),
  • Ćwiczymy prawidłową postawę i świadomość ciała (gimnastyka korekcyjna),
  • Uczymy się poprawnie wypowiadać i poznajemy nowe słowa (zajęcia logopedyczne),
  • Śpiewamy, tańczymy i uczymy się różnych układów choreograficznych (rytmika, zajęcia taneczne).

Zestaw zajęć regularnych uzupełniamy ciekawymi propozycjami dodatkowymi, których celem jest przybliżenie Przedszkolakom, w sposób żywy i atrakcyjny, kultury polskiej, a w szczególności kultury muzycznej. W ramach tych zajęć, kształtujących wrażliwość i wyobraźnię, odbywają się spotkania z muzykami, wypełnione żywą muzyką, w trakcie których dzieci mogą tańczyć i śpiewać, obejrzeć instrumenty, usłyszeć o ich pochodzeniu, budowie i sposobie gry.