Adaptacja

Adaptacja do przedszkola to czas zmian dla całej rodziny. Dla dziecka to nowe otoczenie, nowi koledzy i koleżanki, obce osoby dorosłe, które będą się nim opiekować, nieznane umowy i zasady. Przede wszystkim jednak jest to czas, który nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami. Nowe środowisko przysparza wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać cały wachlarz trudnych emocji. Dlatego ważne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Dla rodziców to także wielkie przeżycie, niepewność oraz lęk o swoje dziecko.

Nie ma jednego sposobu na adaptację, ani też gotowego scenariusza, który sprawdzi się u każdego dziecka. Uważamy jednak, że każde dziecko ma prawo do przejścia przez ten proces w przyjazny sposób, dający poczucie bezpieczeństwa. Naszym zdaniem kluczowe w procesie adaptacji nie jest przyzwyczajenie się do nowego miejsca ani poznanie dzieci. Celem adaptacji jest nawiązanie przez dziecko relacji z nauczycielem grupy.

Z naszego doświadczenia wynika, że adaptacja następuje sprawniej, gdy rodzice dobrze poznają placówkę, wychowawców grupy, mają przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się swoimi wątpliwościami i troskami. Dlatego też, jako priorytetowe uważamy zorganizowanie spotkania z dyrektorem przedszkola i wychowawcami, zanim jeszcze zdecydujecie się Państwo rozpocząć adaptację w naszym przedszkolu. Dyrektor podczas takiego spotkania omówi zasady działalności przedszkola, ofertę edukacyjną naszej placówki, natomiast wychowawca szczegółowo przedstawi program adaptacyjny, udzielając szczegółowych rad i wskazówek dotyczących potencjalnego przebiegu pierwszych dni dziecka w przedszkolu. Podczas spotkania będziecie Państwo mogli przedstawić swoje oczekiwania, ważne informacje o dziecku i jego stanie zdrowia. Będzie to także czas, na wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz ankiety informacyjnej o dziecku (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”).

W naszym przedszkolu adaptacja odbywa się w sposób włączający, tzn. dzieci pojedynczo dołączają do funkcjonującej już grupy – wtedy maksymalnie dwójka dzieci adaptuje się jednocześnie. Natomiast bywają też adaptacje zbiorowe, kiedy cała grupa przyjmowana jest w jednym czasie, wtedy taką adaptację poprzedza dodatkowo grupowe zebranie z rodzicami.

Zależy nam na tym, aby przygotować dziecko na rozstanie z rodzicem w momencie, gdy uda się już zbudować relację dziecka z nauczycielem. Nie bez znaczenia jest też poznanie zwyczajów panujących w przedszkolu oraz przebiegu dnia, dlatego też przygotowaliśmy naszą autorską książkę o adaptacji, którą otrzymacie Państwo na spotkaniu przed-adaptacyjnym.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej przedszkolnej przygody! 🙂

Zachęcamy do prześledzenia wraz z dzieckiem czynności, z którymi Państwa pociechy zetkną się w przedszkolu. To rysunkowa adaptacja przygotowana specjalnie dla “Naszych Dzieci”.