Cennik

Wpisowe: 700 zł
Czesne: 1650 zł (Ostrobramska), 1850 zł (Pokrzywnicka)
Ubezpieczenie: w cenie czesnego
Zajęcia adaptacyjne: bezpłatne
Zajęcia dodatkowe: bezpłatne

Uwzględniając naturalną u dzieci ciekawość świata, ruchliwość i chęć działania, w ramach czesnego organizujemy szereg różnorodnych zajęć dodatkowych:

  • codzienne zajęcia edukacyjne (podstawa programowa),
  • logopedia,
  • język angielski,
  • rytmika,
  • taniec,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • psychorozwijanki i Program Przyjaciele Zippiego,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia naukowe,
  • basen (zajęcia odbywają się na życzenie rodziców dot. tylko placówki przy ul. Ostrobramskiej)

Istnieje również możliwość zapisania dziecka na dodatkowe zajęcia płatne przez rodziców (akrobatyka, szachy, zajęcia sportowe z elementami samoobrony, taneczne, indywidualna terapia logopedyczna, gra na pianinie).

Podczas wycieczek (muzeum, galeria itp.) koszty biletu wstępu i transportu ponoszą rodzice.

W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka w przedszkolu (zgłoszonych wcześniej) zwracana jest stawka żywieniowa w wysokości 14 zł.

W przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu czesne wynosi 800 zł/miesięcznie.