Koncepcja pracy

Dbałość o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój społeczny i emocjonalny

Ma na to wpływ nie tylko ciepła, domowa atmosfera panująca w przedszkolu i doskonałe relacje z wychowawcami i personelem, ale przede wszystkim specjalnie stworzony program zajęć. Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując sprawdzone, skuteczne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, w którym dziecko znajduje bardzo dobrą opiekę oraz warunki do doskonalenia swoich umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań. Chcemy, aby już w przedszkolu od najwcześniejszych lat wyposażać dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

Już od 2,5 latków prowadzone są w grupach psychorozwijanki, a w najstarszej grupie jest realizowany program Przyjaciele Zippiego (zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci, pokazanie im różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, ze zmianami, wyzwaniami, emocjami). Prowadzone są również obserwacje dzieci przez psychologa, który już podczas adaptacji dziecka obejmuje go szczególną opieką i wsparciem.

Edukacja muzyczna

Głównym naszym celem organizowania zajęć muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki, dlatego włączamy muzykę do wielu różnorodnych działań dzieci podczas codziennego planu dnia. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki i interpretacji ruchowych, do innych zajęć tj. j. angielski czy religia włączana jest gitara. Przedszkole wyposażone jest w pianina oraz instrumenty perkusyjne. Organizujemy dla dzieci „wieczorki” poetyckie, muzyczne. Raz w miesiącu do przedszkola przyjeżdżają muzycy z Filharmonii Narodowej. Dla zainteresowanych dzieci organizujemy indywidualne lekcje pianina.

Edukacja żywieniowa

Okres przedszkolny i edukacja żywieniowa małych dzieci zajmuje priorytetowe miejsce w  kształtowaniu  odpowiednich nawyków żywieniowych oraz podnoszeniu poziomu kultury żywienia. Dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na prawidłowe żywienie przedszkolaka mające na celu dostarczenie dziecku odpowiednich składników pokarmowych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, koniecznych do jego rozwoju. W naszym przedszkolu serwowane są dzieciom zdrowe, domowe i zbilansowane posiłki z dużą ilością warzyw oraz owoców (owocowo – warzywne drugie śniadanie). Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolu przez naszą znakomitą kucharkę p. Martę. Ponadto prowadzimy działania kulinarne, podczas których dzieci uczestniczą w przygotowywaniu posiłków związanych np. z porami roku, ze zbliżającymi się świętami (kiszenie ogórków, przygotowanie soku z malin, uprawianie ziół i nowalijek, pieczenie świątecznych pierniczków). Mamy świadomość jak ważne jest racjonalne i właściwie zbilansowane odżywianie dziecka, które wywiera znaczący wpływ na aktywność psychiczną, fizyczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczającego świata. Przeprowadzamy wiele działań profilaktycznych, np. spotkania z dietetykiem, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę m.in. na temat właściwych nawyków żywieniowych i kulinarnych.

Edukacja ekologiczna

W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym, dlatego już na najniższym szczeblu kształcenia, jakim jest przedszkole włączamy do naszych działań edukację ekologiczną. Nasze dzieci biorą udział w licznych akcjach i konkursach ekologicznych, organizujemy wycieczki plenerowe, dzięki którym dzieci obcują z przyrodą, naturą, obserwują zmieniającą się przyrodę (m.in. wyjazdy do gospodarstwa Agroturystycznego „Cztery pory roku” w Powsinie, do nadleśnictwa Drewnica, nadleśnictwa w Celestynowie). Dzieci prowadzą własne hodowle roślin w przedszkolu, przygotowują sezonowe przetwory (m.in. kiszą ogórki, robią owocowe soki), przeprowadzamy eksperymenty biologiczne, chemiczne oraz fizyczne. Poza tym dzieci uczestniczą w innowacyjnych warsztatach naukowych Edukacji Photona prowadzonych przez specjalistów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz uczestniczą w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez edukatorów Wesołego Uniwersytetu w formie kabaretu edukacyjnego. Poza tym dzieci cyklicznie uczestniczą w wyjściach do Zoo (karmienie zwierząt). Realizujemy także programy profilaktyczne (np. Edukacja ekologiczna). Swoimi działaniami, chcemy sprawić, aby już w przedszkolu„zasiać” w dzieciach to „ekologiczne ziarenko”.