Kadra

Sylwia Bindas-Piotrkowicz - właściciel i dyrektor Przedszkola „Nasze Dzieci”

Z zawodu jestem nauczycielem języka rosyjskiego i angielskiego oraz egzaminatorem OKE. Ukończyłam Prawo i Administrację w PWSBiA jak również Zarządzanie Oświatą oraz Szkołę Liderów Oświaty. Praca w szkole i na uczelni dawała mi wiele satysfakcji, jej owocem jest doktorat napisany przeze mnie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW. Pomysł na założenie własnego przedszkola narodził się spontanicznie. Decyzja o rezygnacji z dotychczasowych zajęć nie była łatwa, ale możliwość samodzielnego tworzenia nowego miejsca, poświęconego dzieciom i rodzicom, pochłonęła mnie bez reszty. Prywatnie jestem mamą Jasia – jednego z pierwszych absolwentów „Naszych Dzieci” (obecnie licealisty) oraz Michałka – ucznia szkoły podstawowej.

Pani Nina – sekretariat​

Ukończyłam studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia pedagogiczne z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach (m.in. szkolenie z Terapii Ręki; kurs Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC i małych kręgów; Przeciwdziałanie agresji w grupie przedszkolnej; Praca terapeuty cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera). Od kilku lat jestem związana z przedszkolem Nasze Dzieci. Początkowo jako wychowawca przedszkolny w grupie Muszek. Obecnie zajmuję się stroną administracyjną. Organizowanie pracy przedszkola, kreatywnych i twórczych warsztatów oraz wydarzeń, ciekawych wycieczek sprawia mi olbrzymią radość. Od kilkunastu lat pracuję również jako wychowawca kolonijny na letnich i zimowych obozach dla dzieci, gdzie do moich obowiązków należą opieka nad dziećmi oraz prowadzenie warsztatów. W pracy z dziećmi uwielbiam ich sposób postrzegania świata, ich kreatywność oraz szczerość. 

WYCHOWAWCY

Pani Olga – wychowawca grupy Pszczółek

Do grona kadry Przedszkola „Nasze Dzieci” dołączyłam w 2019 r. obejmując stanowisko wychowawcy w grupie Muszek. Praca w przedszkolu to dla mnie ogromna odpowiedzialność za małego człowieka, ale i nieporównywalna z niczym satysfakcja. Staram się być pomocna w ich codziennym funkcjonowaniu i poszerzaniu horyzontów. Pragnę inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i podążanie za pasjami. Uważam, że każde dziecko jest obdarzone zdolnościami, które należy wspomagać w pełni rozwijać. W swojej pracy bazuję na budowaniu szczerych relacji z dziećmi. Każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest dla mnie dbanie o indywidualne podejście do jego potrzeb. Największą nagrodą dla mnie jest uśmiech moich podopiecznych. Obecnie jestem wychowawcą w grupie Pszczółek. Prywatnie jestem mamą pięcioletniej Zosi. W wolnych chwilach spędzam czas z bliskimi, słucham muzyki i eksperymentuję w kuchni.

Pani Natalia – wychowawca grupy Pszczółek

Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi. Od najmłodszych lat marzyłam o tym, aby zostać nauczycielem a praca w innych placówkach oraz praktyki, które odbyłam w trakcie studiów upewniły mnie w tym, że dokonałam właściwego wyboru. Bardzo lubię pracę z dziećmi, która sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Główną ideą, która przyświeca mojej pracy w zawodzie nauczyciela jest umożliwianie dzieciom poznawanie świata w sposób kreatywny i pobudzający ich wyobraźnię. Podczas pracy z dziećmi staram się zwracać szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby, umiejętności oraz stwarzać dla nich przestrzeń do prawidłowego funkcjonowania w każdym etapie i obszarze ich rozwoju. W Przedszkolu Nasze Dzieci byłam wychowawcą w grupie Gąsek, a obecnie pracuję w grupie Pszczółek.

Pani Dominika – wychowawca grupy Pszczółek

Jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku pedagogika, ze specjalnością terapii i integracji sensorycznej. Od stycznia 2020r. pomagam dbać o bezpieczeństwo i rozwój dzieci w grupie Pszczółek i Lisków. Praca w Przedszkolu Nasze Dzieci już od pierwszych dni daje mi dużo radości. Uważam, że praca z dziećmi może wiele nauczyć dorosłego człowieka. Moim autorytetem w dziedzinie pedagogiki jest Janusz Korczak. Poza tym interesuję się również psychologią i medycyną. Po pracy zazwyczaj sięgam po dobrą książkę lub film, które pomagają mi w osobistym rozwoju.

KADRA - ZAJĘCIA DODATKOWE

Pani Karolina – psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnej interwencji

Jestem psychologiem dziecięcym. Ukończyłam Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia oraz Uniwersytet Warszawski na kierunku „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”.
Jestem dyplomowanym terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 r.ż. Od kilku lat prowadzę terapię dzieci w podejściu eklektycznym łącząc terapię poznawczo – behawioralną z podejściem relacyjnym oraz systemowym. W Przedszkolu Nasze Dzieci prowadzę obserwacje i przesiewowe badania psychologiczne, a także terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Podczas konsultacji staram się wspierać rodziców w budowaniu relacji ze swoimi dziećmi opartej na szacunku, „widzeniu” dziecka i jego potrzeb, a także zrozumieniu wobec dziecięcego rozwoju. Wspieram rodziców w poszukiwaniu strategii, rozwiązań oraz własnych zasobów które mogłyby być pomocne dla ich dziecka. Spotykam się z rodzicami dzieci, ponieważ głęboko wierzę, w ich kompetencje i zasoby. Bliskie są mi idee Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez przemocy, koncepcji dotyczących regulacji emocji czy też pedagogiki Jespera Juula. W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą „rozwój poprzez zabawę”, gdyż to właśnie bawienie się jest podstawową aktywnością dziecka.

Pani Marta – logopedia

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie kontynuuję studia na kierunku „Neurologopedia” na Uczelni Łazarskiego. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci ze spektrum autystycznym, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem oraz wadami artykulacyjnymi. Jako logopeda przeprowadzam badania przesiewowe, które służą wykryciu wad wymowy w okresie dziecięcym i wyeliminowaniu ich poprzez systematyczną pracę z dzieckiem i jego rodziną. Prowadzę również grupowe, profilaktyczne zajęcia logorytmiczne wykorzystując muzyczne wykształcenie i zdolności wokalne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i licznych konferencjach naukowych. Prywatnie jestem mamą dwuletniej Apolonii. Dokładam wszelkich starań, aby zajęcia były nie tylko pracą nad poprawą artykulacji, ale także atrakcyjną formą spędzenia czasu dla każdego dziecka w atmosferze zaufania i poczucia bezpieczeństwa. W pracy kieruję się słowami wybitnego pedagoga J. Korczaka: “Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności”.

Pani Monika – rytmika

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na kierunku Rytmika oraz absolwentką Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Muzykoterapia. Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia z zakresu rytmiki kształcenia słuchu, fortepianu i improwizacji fortepianowej. Organizuję warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest mi szczególnie bliska. To właśnie proces umuzykalniania dzieci tej grupy wiekowej stał się inspiracją do moich działań twórczych . W swojej pracy wykorzystuję metody: E.J.Dalcrozea, C.Orffa, Z. Kodaly’a , E.E. Gordona R.Labana, W. Sherborne, B.Strauss oraz program autorski. W przedszkolu Nasze Dzieci prowadzę zajęcia z rytmiki, interpretacji muzyczno-ruchowej oraz naukę gry na fortepianie. Prowadzę także stronę internetową www.muzykalnasowa.pl.

Pan Krzysiek – gimnastyka korekcyjna

Pani Ola – nauczycielka języka angielskiego

Jestem lektorem języka angielskiego. Dzieciństwo spędziłam w Wielkiej Brytanii przebywając z rówieśnikami, chodząc do szkoły poznawałam kulturę oraz język. W Southampton ukończyłam  kurs TEFL- Teaching English as a Foreign Language i spędziłam fantastyczne 10 lat. To doświadczenie pozwoliło mi nauczyć się języka angielskiego, tak aby biegle się nim posługiwać. Po powrocie do Polski w 2015 roku zaczęłam swoją przygodę z nauczaniem. Rozpoczęłam pracę w przedszkolu i od razu pokochałam to co robię! Nauka najmłodszych sprawia mi ogromną radość. Dzieci uczą się w sposób naturalny, a efekty widać niemalże od razu. Aktualnie studiuję Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną z Terapią Pedagogiczną oraz regularnie biorę udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. W wolnych chwilach uwielbiam jeździć na rowerze, podróżować, czytać książki oraz oglądać amerykańskie sit-coms. Uwielbiam zwierzęta, najbardziej psy oraz konie.

Pani Marta – kucharz

Od blisko 2 lat mam przyjemność pracować w przedszkolu Nasze Dzieci na stanowisku kucharza. Przed rozpoczęciem pracy w przedszkolu przez ponad 13 lat pracowałam również na stanowisku kucharza przygotowując posiłki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Codzienne przygotowywanie domowych posiłków dla przedszkolaków sprawia mi dużą satysfakcję oraz radość. Największą nagrodą dla mnie jest to, gdy dziecko z wielkim apetytem spożywa posiłki, prosząc jednocześnie o dokładki jedzenia. W wolnych chwilach oprócz gotowania, pieczenia ciast i lepienia pierogów wykonuję robótki ręczne. Do moich ulubionych należą: szydełkowanie i haftowanie serwetek, szycie na maszynie oraz krzyżykowanie obrazów.

Pani Olga – pomoc kuchenna

Pracuję w przedszkolu Nasze Dzieci jako pomoc kuchenna. Przed podjęciem pracy
w przedszkolu pracowałam w restauracji. Bardzo lubię gotować i pomagać w codziennej pracy w kuchni. W wolnym czasie lubię czytać książki, podróżować, uczyć się nowych rzeczy.