Kadra

Sylwia Bindas-Piotrkowicz - właściciel i dyrektor Przedszkola Nasze Dzieci

Z zawodu jestem nauczycielem języka rosyjskiego i angielskiego oraz egzaminatorem OKE. Ukończyłam Prawo i Administrację w PWSBiA jak również Zarządzanie Oświatą oraz Szkołę Liderów Oświaty. Praca w szkole i na uczelni dawała mi wiele satysfakcji, jej owocem jest doktorat napisany przeze mnie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW. Pomysł na założenie własnego przedszkola narodził się spontanicznie. Decyzja o rezygnacji z dotychczasowych zajęć nie była łatwa, ale możliwość samodzielnego tworzenia nowego miejsca, poświęconego dzieciom i rodzicom, pochłonęła mnie bez reszty. Prywatnie jestem mamą Jasia – jednego z pierwszych absolwentów „Naszych Dzieci” (obecnie licealisty) oraz Michałka – ucznia szkoły podstawowej.

Pani Nina – sekretariat​

Ukończyłam studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia pedagogiczne z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach (m.in. szkolenie z Terapii Ręki; kurs Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC i małych kręgów; Przeciwdziałanie agresji w grupie przedszkolnej; Praca terapeuty cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera). Od kilku lat jestem związana z przedszkolem Nasze Dzieci. Początkowo jako wychowawca przedszkolny w grupie Muszek. Obecnie zajmuję się stroną administracyjną. Organizowanie pracy przedszkola, kreatywnych i twórczych warsztatów oraz wydarzeń, ciekawych wycieczek sprawia mi olbrzymią radość. Od kilkunastu lat pracuję również jako wychowawca kolonijny na letnich i zimowych obozach dla dzieci, gdzie do moich obowiązków należą opieka nad dziećmi oraz prowadzenie warsztatów. W pracy z dziećmi uwielbiam ich sposób postrzegania świata, ich kreatywność oraz szczerość. 

WYCHOWAWCY

Pani Olga – wychowawca grupy Pszczółek

Do grona kadry Przedszkola „Nasze Dzieci” dołączyłam w 2019 r. obejmując stanowisko wychowawcy w grupie Muszek. Jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na warszawskiej uczelni. Praca w przedszkolu to dla mnie ogromna odpowiedzialność za małego człowieka, ale i nieporównywalna z niczym satysfakcja. Staram się być pomocna w ich codziennym funkcjonowaniu i poszerzaniu horyzontów. Pragnę inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i podążanie za pasjami. Uważam, że każde dziecko jest obdarzone zdolnościami, które należy wspomagać w pełni rozwijać. W swojej pracy bazuję na budowaniu szczerych relacji z dziećmi. Każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest dla mnie dbanie o indywidualne podejście do jego potrzeb. Największą nagrodą dla mnie jest uśmiech moich podopiecznych. Obecnie pełnię funkcję wychowawcy w grupie Pszczółek. Prywatnie jestem mamą siedmioletniej Zosi. W wolnych chwilach spędzam czas z bliskimi, słucham muzyki i eksperymentuję w kuchni.

Pani Ola – wychowawca grupy Pszczółek

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, ale dopiero jako absolwentka studiów podyplomowych pedagogicznych ,,Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS czuję się w pełni spełniona. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje np. ukończyłam szkolenie z Terapii ręki. Prywatnie jestem mamą Janka, Franka, Tymona i Leona. Jestem aktywną kooperantką w Kooperatywie Grochowskiej, gdyż kwestia zdrowej żywności i odpowiedzialnego konsumpcji jest mi bliska. W Przedszkolu Nasze Dzieci pracuję od 2019 roku, a od tego roku pełnię rolę wychowawcy w grupie Pszczółek.

Pani Weronika – wychowawca grupy Pszczółek

Do grona kadry Przedszkola Nasze Dzieci dołączyłam w drugiej połowie 2021 roku jako wsparcie w grupie Kurek i Pszczółek. Jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jestem na początku mojej ścieżki zawodowej związanej z dziećmi, a praca tutaj utwierdziła mnie w przekonaniu, że kształtowanie i wychowanie najmłodszych członków naszej społeczności to jest to co chcę robić. Każde dziecko jest wyjątkowe i naszym wspólnym celem jest zwracanie szczególnej uwagi na jego indywidualne potrzeby, umiejętności. W wolnym czasie poświęcam czas samodoskonaleniu swoich umiejętności artystycznych oraz pogłębianiu wiedzy związanej z komunikacją międzyludzką.

Pani Natalia – pomoc wychowawcy w grupie Pszczółek

W Przedszkolu Nasze Dzieci pracuję jako pomoc wychowawcy w grupie Pszczółek. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w przedszkolu w Kijowie skąd pochodzę. W wolnej chwili czytam książki i szydełkuję. Bardzo lubię podróżować. 

KADRA - ZAJĘCIA DODATKOWE

Pani Karolina – psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnej interwencji

Jestem psychologiem dziecięcym. Ukończyłam Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia oraz Uniwersytet Warszawski na kierunku „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”.
Jestem dyplomowanym terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 r.ż. Od kilku lat prowadzę terapię dzieci w podejściu eklektycznym łącząc terapię poznawczo – behawioralną z podejściem relacyjnym oraz systemowym. W Przedszkolu Nasze Dzieci prowadzę obserwacje i przesiewowe badania psychologiczne, a także terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Podczas konsultacji staram się wspierać rodziców w budowaniu relacji ze swoimi dziećmi opartej na szacunku, „widzeniu” dziecka i jego potrzeb, a także zrozumieniu wobec dziecięcego rozwoju. Wspieram rodziców w poszukiwaniu strategii, rozwiązań oraz własnych zasobów które mogłyby być pomocne dla ich dziecka. Spotykam się z rodzicami dzieci, ponieważ głęboko wierzę, w ich kompetencje i zasoby. Bliskie są mi idee Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez przemocy, koncepcji dotyczących regulacji emocji czy też pedagogiki Jespera Juula. W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą „rozwój poprzez zabawę”, gdyż to właśnie bawienie się jest podstawową aktywnością dziecka.

Pani Monika – rytmika

Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi prowadząc różnego rodzaju zajęcia i warsztaty muzyczne. Edukację muzyczną rozpoczęłam w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. S. Moniuszki w Warszawie w klasie fortepianu. Naukę muzyki kontynuowałam w Szkole Muzycznej II st im. J. Elsnera na kierunku rytmika, a następnie ukończyłam z wyróżnieniem studia muzyczne na Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytecie Muzycznym) im. F. Chopina w Warszawie, na kierunku Wychowanie Muzyczne, w zakresie Rytmiki. Przede wszystkim uczę rytmiki, ale także wszelkich aktywności związanych z muzyką i ruchem oraz gry na fortepianie. Mam do czynienia z dziećmi w różnym wieku od rocznych maluszków, które ćwiczą na moich zajęciach z pomocą rodziców, do samodzielnych, pełnych energii i pomysłów dzieci szkolnych. Od kilku lat prowadzę również szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych. Muzyka towarzyszy mi od dzieciństwa, jest moją pasją, sposobem na życie. W pracy z dziećmi najbardziej cenię wzajemne oddziaływanie i inspirację.

Pani Marta – logopedia

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Psychopedagogika. Ukończyłam także Uniwersytet SWPS na kierunku logopedia, a umiejętności aktorskich uczyłam się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, czy wadami artykulacyjnymi. Prowadzę zajęcia logopedyczne, oraz logorytmiczne, indywidualne i grupowe. W wolnych chwilach piszę teksty piosenek dla dzieci i tworzę muzykę na ukulele. Biorę udział w licznych szkoleniach, by móc wzbogacać swój warsztat pracy i szukać nowych sposobów na aktywizowanie swoich podopiecznych. Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie dziecka są dla mnie priorytetem.

Pani Dominika – logopedia

Jestem absolwentką logopedycznych studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie zdobyłam również tytuł pedagoga specjalnego. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uczelni Łazarskiego. Cały czas staram się podnosić swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w różnorodnych kursach i szkoleniach po to, aby jak najlepiej wspomagać dzieci, z którymi współpracuje. Mam doświadczenie w pracy z osobami z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy, ale także z większymi wyzwaniami rozwojowymi, takimi jak niedosłuch, spektrum autyzmu, wcześniactwo czy trudności o podłożu genetycznym. Podczas zajęć logopedycznych kieruję się przede wszystkim życzliwością i uważnością. Zależy mi na tym, aby wykorzystywać mocne strony dzieci i poprzez odpowiednią stymulację wspierać je w zwalczaniu występujących trudności. W przedszkolu prowadzę zajęcia grupowe oraz indywidualną terapię logopedyczną.

Pani Olga – język angielski

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Lingwistyka Stosowana wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz języka angielskiego znam również biegle język włoski, ukraiński i rosyjski. Języki obce oraz poznawanie nowych kultur od zawsze są moją pasją.
Prywatnie jestem mamą 4 letniej Zosi, z którą zabawy stanowią dla mnie niekończące się źródło inspiracji do moich zajęć. Po części to dzięki niej trzy lata temu zaczęłam swoją przygodę z nauczaniem dzieci języków obcych i to był strzał w dziesiątkę!
Z przyjemnością uczę dzieci poprzez zabawę. Prowadząc zajęcia staram się zaszczepić w dzieciach lekkość i miłość do nauki języka, ciekawość świata oraz chęć poznawania nowych kultur.

Pan Krzysiek – gimnastyka korekcyjna

Pani Marta – kucharz

Od blisko 2 lat mam przyjemność pracować w przedszkolu Nasze Dzieci na stanowisku kucharza. Przed rozpoczęciem pracy w przedszkolu przez ponad 13 lat pracowałam również na stanowisku kucharza przygotowując posiłki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Codzienne przygotowywanie domowych posiłków dla przedszkolaków sprawia mi dużą satysfakcję oraz radość. Największą nagrodą dla mnie jest to, gdy dziecko z wielkim apetytem spożywa posiłki, prosząc jednocześnie o dokładki jedzenia. W wolnych chwilach oprócz gotowania, pieczenia ciast i lepienia pierogów wykonuję robótki ręczne. Do moich ulubionych należą: szydełkowanie i haftowanie serwetek, szycie na maszynie oraz krzyżykowanie obrazów.

Pani Alina – pomoc kuchenna

Pracuję w przedszkolu Nasze Dzieci jako pomoc kuchenna. Przed podjęciem pracy
w przedszkolu pracowałam w świetlicy opiekując się dziećmi. Bardzo lubię gotować i pomagać w codziennej pracy w kuchni. W wolnym czasie lubię tańczyć i uczyć się nowych rzeczy.