Misja

„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku niemu”.

Janusz Korczak

Chcemy tworzyć przedszkole lubiane przez Dzieci oraz cenione przez Rodziców i Opiekunów.

Staramy się tworzyć miłą i przyjazną dziecku atmosferę, w której czuje się lubiane, akceptowane, szanowane.

Proponujemy ciekawą, dostosowaną do wieku i możliwości ofertę edukacyjną, nastawioną na odkrywanie otaczającego świata, którym dla dziecka jest jego rodzina, miasto Warszawa, polska kultura i język.

Posiadamy bezpieczne, przytulne i estetyczne sale przedszkolne, pełne ciekawych książek, gier, zabawek.