Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia (dzieci młodsze)

7:30-8:00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

8:00-8:30 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

8:30-9:30 – Realizacja zadań edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe.

9:30-11:00 – Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw. 11:00-11:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

11:30-12:00 – Czynności higieniczne.

12:00-14:30 – Czas na relaks i odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek, odpoczynek na materacykach.

15:00-15:30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:30-17:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy na świeżym powietrzu.

17:00-17:15 – Przygotowanie do kolacji. Kolacja.

17:15-18:00 – Swobodne zabawy dzieci.

Ramowy rozkład dnia (dzieci starsze)

7:30-8:00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

8:00-8:30 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

8:30-10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe

10:00-12:00 – Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw.

12:00-12:30 – Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:30-13:00 – Czynności higieniczne.

13:00-14:00 – Czas na relaks i odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek, odpoczynek na materacykach.

14:00-15:00 – Zajęcia dydaktyczne

15:00-15:30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15:30-17:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy na świeżym powietrzu.

17:00-17:15 – Przygotowanie do kolacji. Kolacja.

17:15-18:00 – Swobodne zabawy dzieci.