Miejsce

Przedszkole mieści się na terenie ogrodzonego kompleksu mieszkaniowego, co zapewnia łatwy dojazd oraz odgradza nas od wielkomiejskiego hałasu. Sala i pomieszczenia spełniają wszystkie normy i przepisy UE, gwarantujące Przedszkolakom bezpieczne i higieniczne warunki.Całe wyposażenie przedszkola posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców sanitarno-epidemiologicznych, straż pożarną, BHP.

Chcąc kształtować w dzieciach poczucie estetyki, urządziliśmy wnętrze naszego przedszkola w sposób harmonijny i funkcjonalny, wypełniając je ładnymi sprzętami i ciepłymi, pastelowymi barwami.

Nasze Przedszkolaki mają do dyspozycji dwa bezpieczne place zabaw, dostosowane do ich potrzeb i przeznaczone wyłącznie dla nich. Jeden został zaaranżowany tuż za oknami, drugi na terenie pobliskich ogródków działkowych. Tam, oprócz zabawy, dzieci mogą obserwować zmieniające się pory roku, uczestniczyć w pracach ogrodowych – siać, podlewać, zrywać, a czasami nawet zjeść, to co wyrośnie.

Tworzymy przestrzeń przyjazną Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom.