Korektywa

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu. Zadaniem gimnastyki korekcyjnej jest eliminowanie wad postawy ciała – działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do wad postawy, takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała.