Zajęcia na basenie (tylko dla dzieci z placówki przy ul. Ostrobramskiej)

Dzieci mają wyjątkową możliwość regularnego chodzenia na basen. Ponieważ znajduje się on w tym samym budynku, a nawet na tym samym piętrze co nasze przedszkole, korzystanie z niego nie wymaga konieczności uciążliwego, szczególnie zimą ubierania się. Dzieci pływają indywidualnie z panią instruktor. Mają na sobie rękawki, a dodatkowo specjalne koło ratunkowe. W miarę rozwoju umiejętności pływackich ilość „zabezpieczeń” jest zmniejszana. Dziecko w sposób naturalny lubi kontakt z wodą, a przy okazji spontanicznej zabawy może rozwijać swoje umiejętności motoryczne, wzmacniać mięśnie i relaksować się.