Zajęcia przyrodnicze

Przybliżamy przedszkolakom tematykę przyrodniczą w postaci innowacyjnych warsztatów naukowych prowadzonych przez specjalistów z Edukacji Photona przy wykorzystaniu nowych technologii. Ponadto dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez edukatorów Wesołego Uniwersytetu w formie kabaretu edukacyjnego.