Psychorozwijanki i przyjaciele zippiego

Psychorozwijanki to zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Podczas zajęć wzmacniane i rozwijane są kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci:

  • wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa w grupie,
  • rozwijamy świadomość własnego ciała oraz jego granic,
  • pokazujemy dzieciom podstawowe prawa rządzące światem emocji,
  • wzmacniamy poczucie własnej wartości, śmiałość i otwartość
  • doskonalimy umiejętność koncentracji uwagi

Na zajęciach używane są różnorodne techniki stymulacyjne tj. elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Treningu Polisensorycznego, trening uważności, relaksacja, burza mózgów, drama oraz zabawy autorskie.

W najstarszej grupie jest realizowany międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci.