Szachy

Podczas zajęć dzieci poznają teoretyczne, strategiczne zagadnienia związane z szachami, reguły gry, ćwiczą i utrwalają poznaną wiedzę. Uczą się przestrzennego i logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji. Rozwijają zdolność do podejmowania własnych decyzji, wzbogacają takie umiejętności jak spostrzegawczość, reakcja na ruchy i zachowanie przeciwnika, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną. To trening pamięci, nauka cierpliwości i wyciszenia.Podczas zajęć dzieci poznają teoretyczne, strategiczne zagadnienia związane z szachami, reguły gry, ćwiczą i utrwalają poznaną wiedzę. Uczą się przestrzennego i logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji. Rozwijają zdolność do podejmowania własnych decyzji, wzbogacają takie umiejętności jak spostrzegawczość, reakcja na ruchy i zachowanie przeciwnika, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną. To trening pamięci, nauka cierpliwości i wyciszenia.