Taniec

Zajęcia zawierają elementy tańca ludowego, podczas których dzieci uczą się nie tylko poczucia rytmu, ale rozwijają również inne zdolności muzyczno-taneczne, są świetną okazją do zapoznania się z bogactwem i pięknem polskiej kultury ludowej. Uczą się także elementów tańca nowoczesnego. Wyzwala on w nich inny rodzaj ruchu niż taniec ludowy, co pozwala rozwijać ich umiejętności ruchowe w różnych kierunkach. Biorą również aktywnie udział w znanych zabawach muzyczno-tanecznych.