Język angielski

Każde małe dziecko posiada niezwykły dar – wrodzoną zdolność do nauczenia się języków które je otaczają. Wykorzystując dziecięcą otwartość na naukę języków obcych i ogromną chłonność umysłu małych dzieci, staramy się stworzyć dzieciom możliwość poznania języka angielskiego w sposób naturalny, a więc przez zabawę. Pracujemy wg programu nauczania języka angielskiego dla przedszkoli autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, zgodnego z podstawą programową. Dużo śpiewamy, tańczymy, malujemy, odgrywamy krótkie scenki wcielając się w różne postaci, a przede wszystkim świetnie się bawimy.