WAKACYJNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ - LIPIEC

I. SPORT TO ZDROWIE

 • zabawy ortofoniczne – ćwiczenie narządów mowy podczas naśladowania ruchem czynności rozgrzewania się na powietrzu;
 • zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnego sprzętu gimnastycznego: szarfy, woreczki, piłki, obręcze; umiejętne wykonywanie ćwiczeń, uważne słuchanie poleceń; zachęcenie dzieci nieśmiałych;
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • tory przeszkód z użyciem wysp sensorycznych
 • oglądanie ilustracji przedstawiających sportowców różnych dyscyplin
 • zabawy ruchowe przy muzyce: marsz w szeregu, rozgrzewka
 • ćwiczenia do muzyki - podskoki, wymachy ramion, przysiady, głębokie oddechy, bieg, kopnięcia piłki, czworakowanie
 • piłki; próby opisywania wyglądu piłek różniących od siebie np. mała, duża itd.
 • rysowanie kredkami świecowymi na temat dowolny zainspirowane obserwacja piłki; próby wykonywania miękkich i kolistych ruchów, ćwiczenie dłoni
 • zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Tunel” ora z elementami biegu „Słuchaj uważnie”.
 • po zabawie: segregowanie sprzętu gimnastycznego do odpowiednich pojemników i układanie go w należytym porządku; utrwalenie doskonalenie umiejętności uporządkowania przedmiotów wg kształtu;

 

 
IMG_2947.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?